Sie befinden sich bei der Arbeitskammer des Saarlandes - Bulgarisch: Saarländische Beratungsstelle für Wanderarbeit und mobile Beschäftigte

Sprungmarkennavigation

A A+

Inhaltsbereich

Консултантски център за работници от Централна и Източна Европа, трудещи се в Саарланд


Отново и отново се натъкваме на заглавия във водещите новини за нечовешките и нелегални условия на труд на работници от Източна Европа:  било то случая на Босталзее, в месопреработвателната промишленост, в строителството или в сектора на услугите, като например гастрономията или домашните грижи. Заетите в тези сектори в повечето случаи не знаят техните трудови права,  до голяма степен не владеят немски език, частично се позиционират в незаконна и опасна среда, нямат представители, които да се грижат за правата им.

Поради тази причина правителството на Саарланд реши да създаде нов център за консултации на работници от Централна и Източна Европа, които упражняват  трудова дейност в Саарланд. 180 000 евро годишно инвестира Министерството на икономиката на Саарланд за новия консултантски център. Той се намира в Трудовата камара на Саарланд и стартира работа си през май 2018 година.

Основната цел на консултантския център е да подобри положението на работници от Централна и Източна Европа, които работят или желаят да работят в Саарланд.

 


Кой ще бъде консултиран?

Кой ще бъде консултиран?Ще бъдат консултирани работещи и безработни лица с произход от източноевропейски страни, които пребивават  в Саарланд и /или работят  в Саарланд.  По-специално тук попадат:

  • Работници и служители, които искат да упражнят  правото си на свободно движение и работа в рамките на Европейския съюз и работят директно в Германия или като назначени в агенции и фирми за временна заетост.

  • Командировани работници (в контекста на свободното предоставяне на услуги), които обикновено са наети в условията на  трансгранични договори за поръчка (определена работа) или услуга.  

  • Сезонни работници в сферата на земеделието, хотелиерството и ресторантьорството  както и  заетите в международния транспорт

  • Регистрирани и упражняващи самостоятелна търговска дейност (Gewerbe), в контекста на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги.Дейност на консултантския център:

  • Трудово и социално - правни консултации, подкрепа и предоставяне на информация (консултации на място в консултантския център, както и мобилни консултации -директно при заетите по месторабота)
  • Квалификация и обучение на засегнатите според нуждите
  • Работа в мрежа с други институции и създаване на връзки на сътрудничество
  • Политически и стратегически консултации
  • Връзки с обществеността и превенция
  • Отчети и статистикаЦентърът за консултация ще се подпомага от професионалисти от различни отдели на Трудовата камара, по-специално от консултантския отдел, отделът по социална политика, отделът връзки с обществеността и от центъра по междукултурни компетентности. Подкрепа ще се получава и от многобройните сътрудници и партньори в мрежата.Zurück zur Übersichtsseite

Suchbegriff eingeben

Rechter Inhaltsbereich
GESCHLOSSENER BEREICH

   Zum Login

AK auf Facebook
AK auf YouTube

www.website-check.de

 

 

 

 
AK-Mitgliedsbeitrag 2018 + 2019

Zum Downloaden
Sozialversicherung 2019 + 2018
Alle Grenzwerte auf einen Blick

Die Arbeitskammer in 90-Sekunden erklärt.

 

 

Bildungszentrum der ArbeitskammerJugendwebseite der
Arbeitskammer

 

 

"Weiterbildungs-
 datenbank Saar"

Interkulturelles Kompetenzzentrum
der Arbeitskammer

 

 

Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltungnach oben