Консултантският център е включен в отдела "Трансгранични проекти", който се ръководи от Егберт Улрих. В консултантския център работят двама консултанта, които могат да Ви съветват на румънски, унгарски, български и английски език.
 

Егберт Улрих

Егберт Улрих е ръководител на „Консултантски център за работници от Централна и Източна Европа, трудещи се в Саарланд“

Също така той ръководи отдела "Трансгранични проекти"

Телефон: 0681/4005-310
 

Мадалина-Кристина Дудаш

Мадалина-Кристина Дудаш е консултант в  „Консултантски център за работници от Централна и Източна Европа, трудещи се в Саарланд“

Тя е румънка и е завършила правни науки и педагогика. Работила е като учител и юрист в САЩ.

Владее румънски, унгарски, английски и немски език.

Телефон: 0681/4005-361

Екатерина Ячева

Екатерина Ячева е консултант в  „Консултантски център за работници от Централна и Източна Европа, трудещи се в Саарланд“

Тя е българка с завършена магистърска степен по "Трудови пазари и развитие на човешките ресурси" и бакалавърска степен по социология. Работила е в България като мениджър човешки ресурси и специалист по набиране на персонал.

Владее български, английски и немски език.

Телефон: 0681/4005-362

Хейнер Вебер

Хейнер Вебер е консултант в  „Консултантски център за работници от Централна и Източна Европа, трудещи се в Саарланд“

Той е бил многогодишен председател на индустриалния профсъюз “ Строителство, селското стопанство, околната среда“ (IG BAU) и председател на работническия съвет в средноголяма строителна компания.

Бил е член на представителния съвет на SoKa- Bau и освен консултантската дейност отговаря за контактите и съвместните акции със синдикатите, както и при придружаването по време на трудовоправни спорове.

Телефон: 0681/4005-366