Condițiile de muncă inumane și ilegale sunt des întâlnite de către muncitorii din Europa de Est: fie la Bostalsee, în industria prelucrării cărnii, în construcții sau în sectoare de servicii, cum ar fi gastronomia sau îngrijirea la domiciliu. Salariații nu își cunosc drepturile, nu sunt  familiarizați cu limba germană, de cele mai multe ori  se mișcă într-un mediu ilegal și periculos, și nu au nici un reprezentant care să le reprezinte drepturile.

Din acest motiv, guvernul a decis să înființeze un nou Centru de consiliere Saarland pentru muncitorii din Europa Centrală și de Est. Noul centru de consiliere este finanțat de Ministerul Afacerilor Economice din Saarland cu 180.000 de euro pe an. Centrul de consiliere se află la Camera de Muncă Saarland și va începe activitatea în mai 2018.


Scopul principal al Centrului de consiliere este, de a îmbunătăți situația muncitorilor din țările de Est, care lucrează sau doresc să lucreze în regiunea Saarland.

Cine va beneficia de consiliere?

Sunt sfătuiți angajatele și angajații, precum și șomerii cu migrație din țările de Est care se află în regiunea Saarland și/sau care primesc un loc de muncă în regiunea Saarland.

În special acestea includ:

  • Angajatele și angajații, care doresc să-și exercite dreptul la libera circulație, și care sunt angajați direct în Germania sau care lucrează prin intermediul agențiilor de muncă temporară.
  • Muncitorii detașați (în cadrul libertății de a presta servicii), care sunt în general, angajați în contracte transfrontaliere de antrepriză și servicii.
  • Lucrători sezonieri în sectorul agricol / ospitalitate, precum și angajații în transportul rutier transfrontalier.
  •  Angajații cu activitate independentă / înregistrarea unui gewerbe în cadrul unei prestări de servicii și libertății de stabilire.

Activitățile centrului de consiliere:

  • Consiliere în dreptul muncii și social, asistență și informare (consultanță la fața locului, precum și consiliere mobilă / informativă)
  • Calificare / instruirea multiplicatorilor după cum este necesar
  • Rețele / Cooperare
  • Consultanță politică
  • Activității de publicitate și prevenire
  • Cerințe de raportare /Statistici

Centrul de consiliere este susținut de integrarea persoanelor calificate a Camerei de Muncă și, a departamentelor, în special Departamentul consultativ, Departamentul Politică Socială precum și Departamentul de Relații Publice și de Centrul Intercultural al Camerei de lucru. În plus, este susținută și de numeroși parteneri de cooperare și de rețea.

Logo Beratungsstelle für Wanderarbeit und mobile Beschäfitgte